EKSPERCI WYNAJMU SAMOCHODóW W USA

Widmo i kontakt

Dane zgodnie z § 5 TMG:
dr4o58ffpa9a7283f3k1d18e44f7icc6c8k77755d35be5de203f26r 49be7b52fGe775647f7m18f57a3c6bH8ddc986ed 6515dec59&1bed 64a0333e7C0adf85c1do4abb.e cc3a4f9aeK4G1
A5n709c22be3 9d5f69953c5e8afen4 3Hf623532bba618ave72fel5120c6e07a3uee8n7 34da743a5324
1b48dd1b62b35f44b6d205c5 We3ec8e88d8r0d3645e7988ra an der4277 706fH0000745dea1vb813e3c6706ec8lb
Niemcy

Zarządzający fimą:
Babe23480efs00d9e15cftdic3ceed2eeafn577f5de01 737680b50F4l9f16e7f72975fcm9mi12e7n0563fe1c1g

Kontakt:
Telefon: +4f9ef02dd387-2968058d931d920380532975264cd13a0877767-0c2e796dd8ff8dcda07951d98d7a93cf41f1c23619d69799
Email: h8f54i14e2@2b3905f2bu816bsa4dac1aedet3580o77feg51e7e99bcobe58.p148cla

NIP:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG:
D7a01E42fb8f624862128f977c83c9c4b134cc90461

Sidziba firmy: We3ec8e88d8r0d3645e7988ra an der4277 706fH0000745dea1vb813e3c6706ec8lb
Sąd Rejonowy 16b1c3c62P9ae54da61oets3ef4d7a5m2449 3(eHbbeaR7bc8e82b3A87b6 2946659a69d8389a7374ac6a905 c1964e2c0P)

Komplementariusz: d0718r3o3c6be3516p9kie3bccbke577a1192cr 4a61V1ef3c3348er57c770836w6a3d13lfe9c2356ftud4c542614ng4b67sb818afb02 GmbH
Sidziba firmy: We3ec8e88d8r0d3645e7988ra an der4277 706fH0000745dea1vb813e3c6706ec8lb
Sąd Rejonowy Poff63t0416f075bs7dfa9f3f5350am 6(H6R286cB0a7787457 3f4f30982a75651068ba32d7df96613 e911P647d006da)04affc2f6


Wskazówki prawne

Odpowiedzialność za zawartość serwisu

Zawartość naszego serwisu została przygotowana z największą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualności zawartości nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności. Jako oferujący serwis jesteśmy według § 7 pkt 1 TMG odpowiedzialni za własne zawartości na stronach zgodnie z ogólnym prawem. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednakże jako oferujący serwis zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub wyszukiwania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Odpowiedzialność do usunięcia lub zablokowania używania informacji zgodnie z ogólnymi wymogami prawnymi pozostają nienaruszone. Zobowiązanie w tym zakresie możliwe jest jednak dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń prawa zawartości zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna zawiera linki do zewnętrznych strony internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za zawartość wskazanych przez linki stron odpowiedzialny jest zawsze dany oferujący lub oddający strony internetowe do dyspozycji. Strony, do których prowadzą linki zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie utworzenia linków. Niezgodne z prawem zawartości nie były w momencie łączenia linków rozpoznawalne. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, jest jednak niemożliwa do wykonania bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa. W przypadku wyjścia na jaw faktu naruszenia prawa zostaną takie linki natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Zawartości i treści pokazywane na stronach przez operatora serwisu podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystywania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie lub kopiowanie tej strony są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Przy zawartości i treści nie tworzonych przez operatora są przestrzegane prawa autorskie. W szczególności przyczynki osób trzecich są jako takie zaznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach, zostaną takie treści natychmiast usunięte.

» Polityka prywatności
» Regulamin