EKSPERCI WYNAJMU SAMOCHODóW W USA

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia wynajmu samochodu na podróż do USA może wydawać się spacerem po polu minowym. Od niejasności prawnych po różnice cenowe, wybór jest skomplikowany. W szczególności w Stanach Zjednoczonych niektóre przepisy znacznie różnią się od tych obowiązujących w Europie. Pozwól więc, że zabierzemy Cię w pouczającą podróż i wyjaśnimy, które elementy ubezpieczenia są niezbędne, a które są bardziej drugorzędne.

Niezbędne: Kompleksowe ubezpieczenie od kradzieży (CDW, LDW)

Collision Damage Waiver (CDW) i Loss Damage Waiver (LDW) są sercem potrzebnych świadczeń ubezpieczeniowych. Zasadniczo ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wypożyczonego samochodu i kradzież. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których sam spowodowałeś wypadek, jak i uszkodzeń powstałych podczas Twojej nieobecności, za które nie ponosisz odpowiedzialności.

Aby zapewnić sobie bezstresowe wakacje, należy zarezerwować wynajęty samochód z kompleksowym ubezpieczeniem. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności, ale szkoda zostanie idealnie pokryta przez firmę ubezpieczeniową bez nadwyżki. Należy wcześniej sprawdzić, czy ubezpieczenie CDW oferowane przez wypożyczalnię jest z franszyzą czy bez. Jeśli ubezpieczenie jest z nadwyżką (często od 150 do 500 USD) i nie chcesz podejmować ryzyka, często istnieje ubezpieczenie wynajmu samochodu za niewielką cenę, które pokryje nadwyżkę w razie wypadku.

Ubezpieczenie opon, szyb, podłóg i dachów
Bardzo często pojawia się pytanie o ubezpieczenie opon, szyb, podłogi i dachu. Te rodzaje szkód mogą być już uwzględnione w kompleksowych polisach ubezpieczeniowych lub trzeba je dodać osobno. W tym przypadku nie można uniknąć zapoznania się ze szczegółowymi informacjami umownymi dostawców. Należy również pamiętać, że te pakiety ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku naruszenia warunków wynajmu (patrz kompleksowe ubezpieczenie).

Uwaga: Kiedy kompleksowe ubezpieczenie nie jest skuteczne?
Również w przypadku kompleksowego ubezpieczenia istnieją pewne warunki, w których ochrona ubezpieczeniowa nie jest skuteczna, w tym:

  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  • Prowadzenie pojazdu bez uprzedniej zgody (kierowca niewymieniony w umowie najmu)
  • Niedbalstwo, np. jazda po nieutwardzonych drogach
  • Udział w nielegalnych wyścigach samochodowych
  • Używanie samochodu do działalności przestępczej
  • Kradzież w przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce
  • Driving to unauthorised areas, e.g. Meksyk

Ustawowe minimum ochrony: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje roszczenia zgłaszane wobec Ciebie przez osoby trzecie po wypadku. Nie obejmuje ono jednak uszkodzeń wypożyczonego samochodu ani pasażerów. Ważne jest, aby pamiętać, że minimalny zakres ubezpieczenia różni się w zależności od stanu i często wynosi zaledwie 10 000 USD, co jest stosunkowo niską kwotą w USA. Dlatego zdecydowanie zalecamy wybór rozszerzonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowa ochrona: Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (EP, LIS, ALI, SLI)

Ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej znane jest w USA pod różnymi akronimami: Extended Protection (EP), Liability Insurance Supplement (LIS), Additional Liability Insurance (ALI) lub Supplemental Liability Insurance (SLI). Ubezpieczenie to zwiększa kwotę ubezpieczenia do 1 miliona dolarów, w zależności od ubezpieczenia. Oprócz rozszerzonego ubezpieczenia, często dołączane jest ubezpieczenie UMP, co oznacza, że jesteś również objęty ubezpieczeniem w razie wypadków z nieubezpieczonymi przeciwnikami.

Ważne: Ochrona nieubezpieczonego kierowcy (UMP)

Uninsured Motorist Protection (UMP) to dodatkowa ochrona w razie wypadku z nieubezpieczonym lub niedoubezpieczonym kierowcą. Ubezpieczenie UMP jest często zawarte w EP. Pamiętaj jednak, aby to sprawdzić, ponieważ nie należy rezygnować z tego ubezpieczenia!

Ubezpieczenie pasażerów (PAI)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (PAI) może zapewnić dodatkową ochronę. Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia i przypadkową śmierć kierowcy i pasażerów wynajętego samochodu. W razie wypadku pokrywa koszty leczenia, hospitalizacji, a nawet odszkodowanie w przypadku śmierci. Ważne jest jednak, aby przed zarezerwowaniem tego ubezpieczenia sprawdzić, czy świadczenia te nie są już objęte istniejącym ubezpieczeniem podróżnym, aby uniknąć podwójnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (PEP, PEC)

Ubezpieczenie Personal Effects Protection (PEP) lub Personal Effects Coverage (PEC) to opcjonalne ubezpieczenie, które obejmuje utratę rzeczy osobistych pozostawionych w wynajętym samochodzie. Mogą to być kosztowności skradzione w wyniku włamania lub rzeczy osobiste uszkodzone w wypadku. Chociaż ubezpieczenie to zapewnia dodatkową ochronę, ochrona rzeczy osobistych może być już objęta ubezpieczeniem domu lub ubezpieczeniem podróżnym. Dlatego przed zarezerwowaniem tego ubezpieczenia należy sprawdzić istniejące polisy ubezpieczeniowe.

Pomoc w razie awarii i inne dodatkowe ubezpieczenia

Przy odbiorze wypożyczonego samochodu pracownicy punktu odbioru często próbują sprzedać dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe. Jeśli jednak zarezerwowałeś już pakiet z rozszerzonym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i kompleksowym ubezpieczeniem, zazwyczaj nie potrzebujesz żadnych dodatkowych świadczeń. Często, oprócz EP, pakiety pomocy drogowej są oferowane jako dodatkowa usługa, znana jako "Pomoc drogowa" w Alamo. Avis nazywa tę dodatkową usługę "Roadside SafetyNet", Budget "Roadside Assistance", a Hertz "Roadside Assistance Plus". Pakiety te zapewniają pomoc w przypadku drobnych lub spowodowanych przez siebie problemów, takich jak pozostawienie kluczyków w stacyjce lub pusty zbiornik paliwa. Nie ulegaj presji pracowników wypożyczalni i nalegaj na odbiór samochodu tylko wtedy, gdy wszystko zostało już zarezerwowane. Jeśli wynajęty samochód przestanie działać podczas podróży z powodu usterki technicznej, wypożyczalnia zawsze wyśle ci pomoc (bezpłatnie), a także zaoferuje samochód zastępczy.

Jak znaleźć samochód do wynajęcia w najlepszej cenie:

Szczegóły Twojego wynajmu samochodu

Aktualna cena wynajmu samochodu  
 
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola powyżej
Znajdź najlepszą cenę wynajmu samochodu